شروع ثبت نام دوره مبانی روبوتیک 136 ساعت -باگواهینامه بین المللی

مربی کلاس :جناب آقای کریمی

لینک ثبت نام دوره

استاندارد مبانی روبوتیک

در این دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم رباتیک و انواع رباتها و سیستم های کنترل رباتهای سیار و نحو کنترل کنترل بازوهای رباتیک بیان میباشد.


شروع ثبت نام دوره های ویژه بهمن ماه 93