تذکرمهم:دوره های لیست بالا به هیچ عنوان دولتی برگزار نمیگردد.
 
این مرکز دوره های  رایگان  ویژه خواهران تا پایان تابستان  ندارد.
 
هر گونه ثبت نام در پورتال  بدون قبولی در ازمون ورودی مرکز ارم ممنوع میباشد.