اطلاعیه مهم واحد آموزش

لیست دوره آموزش  مرکز ارم در تابستان 93

راهنمایی دوره آموزشی ویژه تابستان

جهت ثبت نام دوره های جدید اینجا راکلیک کنید

هرگونه ثبت نام در پورتال جامع سازمان بدون شرکت در آزمون ورودی ودریافت مجوز از واحد آموزش مرکز ارم ممنوع بود وتبعات بعدی آن بر عهده کاراموز ثبت نام شده خواهد بود.مهم.

ثبت نام فقط بصورت اینترنتی وفقط از طریق سایت مرکز انجام می پذیرد خواهشمند از هرگونه مراجعه حضوری جهت ثبت نام به مرکز جدا خودداری فرمایید

*************************