تا دلم غافل ز آقا می شود

پای من سوی گنه وا میشود

تا مرا نفسم به ذلت میکشد

مهدی زهرا خجالت میکشد

کار من تنها دل آزردن شده

کار مولا خون دل خوردن شده

روز و شب گویم به خود با واهمه

من چه کردم با عزیز فاطمه

اللهم عجل لولیک الفرج