مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
سخن روز :
عیدتان مبارک ... سالی پر از مهربانی ، سلامتی و خوش خبری برایتان آرزومندیم.

نمایه فرهنگی

داشت می گفت خداحافظ و مادر می سوخت

آب می ریخت ولی کوچه سراسر می سوخت

رودی از شهر خودش بود وبه دریا می رفت

روزگاری که در آتش ، تن کشور می سوخت
 


تا کنون خبری ثبت نشده استکلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس