مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
سخن روز :
ماه شعبان رفت و آن محبوب بی همتا نیامد 🍃🌼ماه دیگر آمد و آن ماه خوش سیما نیامد 🍃🌼

نمایه فرهنگی


🌼"یا ابا صالح المهدی ادرکنی"🌼

در حسرت شب های حضورت هستیم

در خلوت خود فکر عبورت هستیم

هر جمعه پس از ندبه فقط می گوییم

ما منتظر صبح ظهورت هستیم.


تا کنون خبری ثبت نشده استکلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس