به اطلاع کلیه موسسین و مدیران آموزشگاه و کارآموزان و مراجعان محترم می رساند درب خروجی مرکز از روز شنبه مورخ 4/5/93 از بلوارسازمان آب انتهای شهید صادقی 27 و یا بلوارقرنی 34 کوچه شهید سوزنچی 3 بازگشائی میگردد.

ضمنا از تاریخ مذکور  ورود و خروج از درب اصلی اداره کل غیرممکن خواهد بود.

 

*************************

************************

اطلاعیه ثبت نام مسابقات ویژه هفته ملی مهارت