تنها کانال اطلاع رسانی سریع دوره های آموزشی مرکز ارم
https://telegram.me/MITTC

*************

مهم:اطلاعیه واحد اموزشگاههای آزاد فقط از طریق کانال اطلاع رسانی اموزشگاههای آزاد اعلان میگردد جهت دریافت ادرس به واحد اموزشگاههای آزاد مراجعه کنید.