تنها کانال اطلاع رسانی سریع دوره های آموزشی مرکز ارم
https://telegram.me/MITTC

شروع کار آموزشی مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم  در ایام پربرکت قدر ساعت 9 صبح میباشد.