گواهینامه بین المللی قابل ترجمه
به   دوستان خود بگویید
مرکز آموزش  مهارت پیشرفته ارم

کانال اطلاع رسانی سریع دوره های آموزشی مرکز ارم
https://telegram.me/MITTC

امام رضا علیه السلام

وقتی به طوس جا به کنار تو می‌کنم احساس وصل حق به جوار تو می‌کنم

در بین خلق از همه با آبروترم چون کسب آبرو ز غبار درگاه تو می‌کنم

یک حج به نامه عملم ثبت می‌شود با هر قدم که رو به دیار تو می‌کنم

بر یازده امام چو دلتنگ می‌شوم می آیم و طواف مزار تو می‌کنم