تنها کانال اطلاع رسانی سریع دوره های آموزشی مرکز ارم
https://telegram.me/MITTC

از این تاریخ 23 اردیبهشت ماه اطلاع رسانی های دوره های آموزشی و غیره  از طریق این کانال انجام می پذیرد 

*****