مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان پژوهش وکارافرینی

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده
 
 

کارآفرینی پیشرفته

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

کارآفرینی پیشرفته 

خواهران-برادران 8-12

روزهای زوج

آقای رجبیان 96/05/30 96/06/27 50 96/05/28

 

اطلاعات عمومی

 


لینک

 

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۴۷:۱۲ 12718 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس