مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان پژوهش وکارافرینی

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده

خلاقیت و نو آوری در محیط کار    

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

خلاقیت و نو آوری

در محیط کار    

خواهران 8-12

روزهای زوج

خانم

حسینی

96/03/17 96/04/03 51 96/03/16

 

اطلاعات عمومی

 


لینک

كارآفرینی با رويكرد KAB(سطح تکمیلی )   

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

كارآفرینی با رويكرد

KAB(سطح تکمیلی )   

برادران 14-18

روزهای زوج

 آقای

رجبیان

96/03/06 96/04/03 50 96/03/06

 

اطلاعات عمومی

 


لینک

كارآفرینی با رويكرد KAB(سطح تکمیلی )   

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

كارآفرینی با رويكرد

KAB(سطح تکمیلی )   

برادران 8-12

روزهای زوج

 آقای

رجبیان

96/03/10 96/04/10 50 96/03/10

 

اطلاعات عمومی

 


لینک

 
 
۶ خرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۱۰:۲۲ 7735 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس