مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان فناوری اطلاعات

 

  

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده
 

طراح سایت با DHTML

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

طراح سایت با DHTML


 
خواهران 8-12

شنبه
چهارشنبه

 

 

خانم عظیمی

96/04/31 96/09/11 90 96/04/31 آشنایی با اصول اینترنت و مبانی شبکه لینک

مدیر مایکروسافت

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
مدیر مایکروسافت
 
خواهران 8-12

شنبه
دوشنبه
چهارشنبه

 

 

آقای شیبانی

96/05/02 96/12/14 416 96/05/02   لینک

تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران
 
خواهران 8-12

یکشنبه
سه شنبه

 

 

آقای شیبانی

96/5/8 96/07/25 92 96/05/08   لینک

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎوا

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎوا خواهران 8-12

شنبه
دوشنبه
چهارشنبه

 

خانم
دشتی

96/04/10 96/05/02 40 96/04/10 آشنایی مقدماتی
با برنامه نویسی
لینک
 
MTCNA)MikroTik Certified Network Associate)
نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
MTCNA برادران 14-18

شنبه
دوشنبه
چهارشنبه

آقای

پورنگ

96/04/10 96/05/16 64 96/04/10   لینک

 

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۴۷:۳۰ 23479 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس