مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان مدیریت صنایع

  

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده

بكارگيري HSEدر صنايع(مقدماتی)

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
بكارگيري HSEدر صنايع
(مقدماتی)
برادران 8-12

یکشنبه

سه شنبه

آقای  
مودیان

96/04/11 96/05/10 40 96/04/11 -آشنایی با مفهوم HSE
٢-آشنایی با عوامل زیان آور در محیط کار و محیط زیست
٣_آشنایی با وسایل حفاظت فردی
لینک

تهیه و تدوین پروپوزال

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
تهیه و تدوین پروپوزال    خواهران 8-12

شنبه
دوشنبه
چهارشنبه

خانم

حسینی

96/04/19 96/05/14 40 96/04/19 اطلاعات عمومی لینک
۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۴۴:۲۸ 9813 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس