مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان عمران

 

  

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده
 

محاسبات دستی - ویژه مهندسین عمران

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
محاسبات دستی برادران 14-18

یکشنبه

سه شنبه

آقای
چوبدار
96/04/27 96/07/29 150 96/04/27

 

لینک

Etabs

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
Etabs برادران 14-18

شنبه

دو شنبه
چهارشنبه

 

آقای
احمدی
96/05/02 96/07/05 112 96/05/02  

لینک

 

پردازس تصاوير ماهواره اي با استفاده از نرم افزار ENVI

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
ENVI برادران 14-18

یکشنبه

سه شنبه

آقای
علی نیا
96/04/11 96/06/05 64 96/04/11

مبانی کامپیوتر

آشنایی با مباحث نقشه

  تصاویر ماهواره ای

لینک

 

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۴۹:۲۰ 12192 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس