مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان عمران

لیست دوره های پیشنهادی سه ماه چهارم -دپارتمان عمران

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

 

 

 

لینک ثبت نام دوره های تایید شده

بارگذاری بر اساس مبحث ششم مقررات ساختمان

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
بارگذاری بر اساس مبحث ششم مقررات ساختمان برادران 14-18 روزهای زوج آقای چوبدار 1395/12/02 1395/12/11 18 1395/12/02 کتاب مبحث ششم مقررات ملی و آیین نامه 2800 دریافت

تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe برادران 14-18 روزهای فرد آقای احمدی 1395/12/02 1395/12/30 56 1395/12/02    

پردازش تصاوير ماهواره اي ENVI

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
پردازش تصاوير ماهواره اي ENVI برادران 14-18 روزهای فرد آقای علی نیا 1395/11/16 1395/12/23 65 1395/11/16 آشنایی GIS و کامپیوتر دریافت
۲ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۵۷:۰۹ 1589 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس