مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان برق

لیست دوره های پیشنهادی سه ماه چهارم دپارتمان برق

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.


لینک ثبت نام دوره های تایید شده

برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab برادران 12-15 روزهای زوج آقای قانع 1395/10/26 1395/11/25 50 1395/10/21 مطلب عمومی دریافت

بازوهای رباتیک - پیشرفته

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
بازوهای رباتیک - پیشرفته برادران 14-18 روزهای فرد آقای کریمی 1395/10/18 1395/11/27 80( بخشی ازاستاندارد) 1395/10/18 رباتیک مقدماتی دریافت
۲ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۵۷:۳۷ 1719 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس