مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان کشاورزی

  

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده

 

کارور کشت و بافت گیاهی

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
کارور کشت و بافت گیاهی

خواهران
برادران

8-12 روزهای زوج

آقای دکتر
تقوی زاده

96/04/10 96/08/01 96/04/10 مباحث زیست شناسی پایه و کشاورزی عمومی لینک
۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۴۲:۰۲ 6496 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس