مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان مالی وباررگانی

  

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده

مذاکره و عقد قراردادهای فروش

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

مذاکره و

عقد

قراردادهای فروش

برادران 14-18 روزهای زوج

جناب مودیان

 

96/03/01 96/04/07 59 96/02/27

 

آشنایی

با اصول مذاکره


لینک


 

۶ خرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۱۰:۴۸ 5331 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس