مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان مالی وباررگانی

  

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده

مدیریت ارتباط با مشتریCRM  

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره مدت دوره مفادآزمون ورودی توضیح دوره

مدیریت ارتباط با مشتریCRM 

برادران 14-18

روزهای زوج

آقای مودیان 96/04/10 96/05/18 6هفته

 

اطلاعات عمومی

 


لینک

 

مذاکره و عقد قراردادهای فروش

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

مذاکره و

عقد

قراردادهای فروش

برادران 14-18 روزهای زوج

جناب مودیان

 

96/03/01 96/04/07 59 96/02/27

 

آشنایی

با اصول مذاکره


لینک


 

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴:۴۹:۳۷ 9053 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس